Comerç i Consum

Dades de l’àmbit
Regidora: Mª José Marín
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h

La regidoria té com a eix central la promoció econòmica del comerç així com la defensa dels consumidors.

Serveis relacionats amb l’àmbit:
– Atendre al comerciant en la seva relació amb l’administració.
– Informar i assessorar a comerciants i associacions.
– Potenciar, impulsar i promocionar el comerç local.
– Impulsar el mercat municipal i el mercat de venda no sedentària com a espais de concentració i d´activitat comercial al municipi.
– Fomentar la participació dels agents econòmics i socials del municipi.
– Informar i orientar als consumidors sobre l´exercici dels seus drets.
– Assessorar tècnica i jurídicament en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.
– Tramitar denúncies i reclamacions, i mediar en la resolució de conflictes de consum.

Àrea de Comerç
El Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica va realitzar un Pla de Dinamització Comercial orientat a donar suport al comerç local a través de l’organització d’activitats i campanyes de promoció comercial. Els principals motors comercials de la localitat són l’Espai La Fabrica situat al Nucli Antic i el Barri Santa Anna-Tió.

Mercats:
Els mercats municipals són elements claus dins del teixit comercial de la nostra vila i la nostra intenció és aconseguir una millora en els serveis oferts.

Al municipi de Premià de Dalt disposem de dos mercats, el Mercat de Marxants del barri Santa Anna Tió, que se celebra els dimarts de 8 a 14h al torrent Canari i el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, i el Mercat Municipal ubicat al Nucli antic del municipi, a la Riera de Sant Pere, i que és obert de dilluns a dissabte, de 8 a 14h, i els divendres també de 17 a 21h.

Banderola Mercats Premià de Dalt

Àrea de Consum
L’any 2007 es va crear l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), un servei gratuït d’informació, ajuda i orientació que realitza l’Ajuntament de Premià de Dalt, destinat als consumidors i usuaris perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Què fa l’OMIC:
– Orienta sobre les consultes i les reclamacions del consumidor en el supòsit que no es respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte.
– Fa d’intermediari entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
– Fomenta l’educació i la formació dels consumidors en temes de consum mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, etc.

Horari d’atenció al públic amb cita prèvia:
Dimecres i divendres, alternativament, al Servei de Promoció Econòmica (Plaça del Mil·lenari, 5).

Enllaços d’interès:
Fes clic aquí per anar a la Guia Bàsica de Normativa de Comerç.
Fes clic aquí per anar al web sobre l’obertura d’establiments comercials en dies festius.
Fes clic aquí per anar al web de la Asociación Nacional de Centrales de Compra.
Fes clic aquí per anar al web de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Fes clic aquí per anar al web de la Direcció General de Comerç de Catalunya.
Fes clic aquí per anar al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Descàrregues
Carta dels Reis Mags