Punt TIC

Situat al Centre de Formació Permanent i incorporat a l’Aula Municipal d’Adults es troba el Punt TIC, un espai amb el que es vol posar a disposició de la ciutadania l’equipament i personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. Vol ser un espai de referència municipal i territorial pel que fa a la societat del coneixement i també un espai integrador que potenciï la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

La missió
Existeix una doble missió: oferir un punt d’accés a les TIC obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn, d’una banda, i d’una altra, detectar les necessitats socials i empresarials del territori, per promoure l’adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l’ús de les TIC entre la ciutadania.

Existeix, a més, la voluntat de treballar al voltant de dos eixos fonamentals:
– El foment de les tecnologies en la ciutadania i en el teixit socioeconòmic de Catalunya.
– La millora de la qualitat de vida i l’autonomia de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.