Ocupació

Dades de l’àmbit
Tècnica: Dori Terré
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14h

Què és?
Per millorar el procés de recerca de feina i d’inserció laboral, el Servei posa a disposició del ciutadà el suport d’un tècnic d’ocupació per tal d’assessorar, orientar i acompanyar l’usuari fins a la seva inserció laboral o millora del lloc de treball.

Per formar part de la borsa de treball del Servei Municipal d’Ocupació, cal fer una entrevista inicial que proporciona:

– Assessorament individual
– Informació sobre temes laborals
– Itinerari laboral personalitzat

A partir d’aquesta entrevista individualitzada es proporciona assessorament sobre Orientació i Tècniques de Recerca de Feina (canals i eines necessàries), així com informació sobre formació reglada i no reglada, formació ocupacional i contínua (per a aturats i per a treballadors), i de l’oferta disponible a la comarca del Maresme. També es poden mantenir entrevistes posteriors per tal d’anar fent un seguiment o per a treballar aspectes a millorar en el procés de recerca.

Borsa de treball
Intermediació entre l´oferta i la demanda, entre les necessitats de personal de les empreses i els usuaris del Servei d´Ocupació que es troben en recerca de feina (siguin aturats o treballadors).

Comptem amb la Xarxa XALOC (Xarxa Local d’Ocupació) de la Diputació de Barcelona. Aquesta Xarxa, compartida per 200 entitats locals (ajuntaments, consorcis, mancomunitats) de la província de Barcelona i agents socials, posa a l´abast de cada Servei un programari telemàtic d´entorn web que incorpora tots els àmbits de gestió de la intermediació laboral. Amb aquest programari, el procés de recerca de feina se simplifica i permet que en un període breu de temps una oferta de feina de qualsevol empresa sigui coberta amb candidats/es de qualsevol borsa de treball de la Xarxa XALOC. Un usuari/ària pot prendre part en qualsevol de les ofertes de feina dels diversos Serveis adherits.

Club de Feina
És un servei actiu de recerca d’ocupació que ofereix als seus usuaris un espai on trobar informació, assessorament i orientació professional i laboral, amb l’objectiu de facilitar la inserció d’aquells usuaris/es que estiguin en situació d’atur o que estiguin treballant i vulguin canviar o millorar la feina.

Es posa a l’abast de totes les persones els recursos necessaris per tal de portar a terme la seva inserció laboral.

Serveis que ofereix el Club de Feina:

– Orientació laboral personalitzada
– Cartellera informativa amb ofertes de treball
– Premsa setmanal laboral
– Accés gratuït a internet per a la recerca de feina
– Accés gratuït a l´ús de telèfon, per trucades d’inserció laboral i fax
– Ofertes publicades del Servei d’Ocupació de Catalunya
– Informació de l’Oferta Pública del Maresme
– Directori d’empreses
– Borses de treball per internet
– Informació sobre formació continuada
– Formació reglada i no reglada
– Bibliografia relacionada amb la inserció laboral
– Llistat d’empreses de treball temporal
– Material de tècniques de recerca de feina (models de currículums, cartes de presentació)
– Tallers de grup sobre temes relacionats amb el procés d’inserció laboral (com realitzar una entrevista de feina, alfabetització digital per a la recerca de feina, com realitzar tests psicotècnics, etc)

Plans d’Ocupació
El Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica (SMOPE), a través del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, porta a terme projectes per a la contractació de persones aturades durant un període de temps. L’objectiu és ajudar a la incorporació al mercat laboral i millorar la qualificació professional.